Produkty

MailSender

Aplikácia MailSender je určená na automatické odosielanie dokumentov. Pozostáva z klientskej a zo serverovej časti. Klientská časť umožňuje užívateľovi editovať rôzne nastavenia a upravovať zoznam klientov, ktorým sa majú odoslať dokumenty. Serverová časť zabezpečuje automatické odosielanie dokumentov podľa nastavených ... viac.

PDF archív

PDF Archív je webová aplikácia, ktorá umožňuje užívateľom prehľadávať archív dokumentov. Nie je nutná žiadna užívateľská inštalácia. PDF Archív je okamžite prístupná pre všetkých užívateľov resp. vybraných užívateľov. Užívateľ má možnosť zadať vyhľadávacie kritéria  ako napr. číslo dokumentu, názov zákazníka alebo dodávateľa ... viac.


 .